Remissvar: Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar

Brottsofferjouren Sverige (BOJ) instämmer i allt väsentligt i de förslag som lämnats i betänkandet.

Remissvar: Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar (SOU 2021:43)

Diarienummer: Ju2021/02201

Ladda ner remissvaret nedan.

Läs mer på regeringen.se.

Yttrande avseende Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar (SOU 2021:43)

Yttrande avseende SOU 2021 43 Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningarPDF105.83KB
Ladda ner