Remissvar: Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål

BOJ vill sammanfattningsvis – om än klart positiva till ett skyndsamt utredningsförfarande med möjlighet till en snabb lagföring där det finns förutsättningar för sådan – uttrycka en viss återhållsamhet i entusiasm så att kvaliteten inte åsidosätts. För vi får aldrig glömma att ett svagt utredningsresultat inom straffrätten nästan alltid missgynnar målsägandesidan medan den misstänkte eller eventuellt åtalade kan gynnas av att utredningen har sådana brister att åklagaren inte förmår fullgöra sin viktiga bevisbörda.

Remissvar: Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål (SOU 2021:46)

Diarienummer: Ju2021/02458

Ladda ner remissvaret nedan.

Läs mer på regeringen.se.

Yttrande avseende Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål (SOU 2021:46)

Yttrande avseende Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål (SOU 2021 46)PDF117.89KB
Ladda ner