Nytt nummer av tidningen Brottsoffer

Senaste numret av tidningen Brottsoffer har temat ”Demokratin 100 år”.

Det är 100 år sedan allmän rösträtt för alla vuxna infördes i Sverige och civilsamhället är en viktig del av svensk demokrati. Men samtidigt utmanas civilsamhällets demokratiska utrymme på olika sätt. I Tidningen Brottsoffer nr 3/2021 möter du Maria Alsander, kanslichef på Forum, en intresseorganisation för idéburna organisationer med social inriktning, som berättar om utmaningar och hot mot det demokratiska utrymmet.

Civilsamhället viktig faktor för stark demokrati. Det ideella engagemanget i Sverige är stabilt och i internationella mått mätt exceptionellt stort. Mer än hälften av den vuxna befolkningen engagerar sig ideellt. Anna Snell, kommunikationsansvarig, Volontärbyrån, berättar bland annat om hur pandemin påverkat det ideella engagemanget.

I nr 3/2021 möter du också Brottsofferjouren i Mellersta Skåne som ställt om i pandemitider och engagerar många ideella trots distans. Dessutom berättar Brottsofferjouren Sveriges Cornelia Johansson om hur demokratibrott kan förebyggas och hur de som drabbas kan stöttas.

Tidningen Brottsoffer

I tidningen Brottsoffer är brottsofferfrågor i fokus och varje nummer har ett aktuellt tema. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år och har en upplaga på 8 000 exemplar. Läs mer på tidningenbrottsoffer.se.

Amanda Säfström Redaktör Tidningen Brottsoffer
08-550 486 07 08-550 486 07 Kontakta via e-post