Tipsa om kandidater till Brottsofferjouren Sveriges styrelse

Inför förbundsstämman den 24-25 september finns det möjlighet att tipsa eller nominera kandidater till BOJ:s styrelse.

Brottsofferjouren Sverige har med sina lokala brottsofferjourer runtom i landet verkat för att stärka brottsoffers rättigheter sedan 1988. Förbundsstyrelsen har en viktig roll i att föra verksamheten framåt genom styrning, planering och opinionsbildning. En engagerad styrelse är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet och att fler brottsutsatta får tillgång till det stöd Brottsofferjouren erbjuder.

Om förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen verkställer förbundsstämmans beslut och leder förbundets arbete mellan stämmorna och består av ordförande, vice ordförande samt ytterligare fem ordinarie ledamöter och tre ersättare. Läs mer om BOJ:s styrelse här.

Brottsofferjouren Sveriges förbundsstämma är BOJ:s högst beslutande organ. Under förbundsstämman 2021 den 24-25 september ska bland annat förbundsstyrelsen för kommande två år väljas av representanter från de lokala brottsofferjourerna.

För att kunna nomineras

För att kunna nomineras formellt till förbundsstyrelsen måste du vara (snarast bli) medlem i en lokal brottsofferjour. Är du i nuläget inte medlem men önskar bli så kan du kontakta din lokala brottsofferjour.

Inför förbundsstämman kommer du, ifall du blir nominerad, också att behöva visa upp ett utdrag ur belastningsregistret samt inlämna kreditupplysning till valberedningen senast sex veckor före förbundsstämman.

Nominering ska inkomma till valberedningen senast den 24 juli.

Vill du tipsa om någon eller har du frågor?

Känner du någon som är intresserad av att föra Brottsofferjourens arbete framåt genom att engagera sig i förbundsstyrelsen eller har du allmänna frågor är du välkommen att kontakta valberedningen på valberedningen@boj.se.