Välkommet med åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor

Brottsofferjouren Sverige vill särskilt framhålla punkten 7, där det framgår att regeringen ska se över möjliga vägar för att ge kvinno- och tjejjourer och andra ideella organisationer inom brottsofferområdet bättre planeringsförutsättningar för att bedriva sitt arbete.

Idag presenterade justitieminister Morgan Johansson (S) och jämställdhetsminister Märtha Stenevi (MP) regeringens åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Bland åtgärderna nämns bland annat ett nationellt våldsförebyggande program, kompetensinsatser i skolan, förbättrad vård för våldsutsatta kvinnor och ett stärkt arbete mot prostitution och människohandel.

Brottsofferjouren Sverige vill särskilt framhålla punkten 7, där det framgår att regeringen ska se över möjliga vägar för att ge kvinno- och tjejjourer och andra ideella organisationer inom brottsofferområdet bättre planeringsförutsättningar för att bedriva sitt arbete.

Förra året gav Brottsofferjouren stöd till 14 947 våldsutsatta kvinnor, vilket gör denna grupp till en av våra största brottsoffergrupper. Brottsofferjouren ger också årligen stöd till omkring 40 000 personer i domstol i samband med rättegång, en majoritet av dem är kvinnor. En kartläggning från 2020 från en av våra största tingsrätter visar att i ungefär 71 procent av fallen gäller kontakterna mål där personer utsatts för våldsbrott, sexualbrott och andra brott mot individ. Med långsiktiga förutsättningar får vi möjlighet att ge stöd till ännu fler.

Ta del av hela åtgärdsprogrammet här.