Möjlighet att delta i forskningsstudie om våldtäkt

Har du polisanmält en våldtäkt och/eller sökt akut hjälp inom vården efter
våldtäkt? Vill du svara på en enkät om dina erfarenheter?

Vid Göteborgs universitet, pågår just nu ett projekt om hur kvinnor som har blivit utsatta för våldtäkt upplever sina första kontakter med polis och/eller medicinsk personal. Projektet finansieras av Brottsoffermyndigheten och är etiskt granskat av Etikprövningsnämnden i Göteborg. Studien syftar till att få större kunskap om hur kvinnor som har blivit våldtagna upplever att polis och/eller medicinsk personal har bemött dem i det akuta skedet. Projektet finansieras av Brottsoffermyndigheten och är etiskt granskat av Etikprövningsnämnden i Göteborg.

Läs mer om studien här.