Bra förslag för att stävja tystnadskulturen – dock inga anonyma vittnen

Brottsofferjouren Sverige ser mycket positivt på att vittnen tidigt under förundersökningen får information om stöd, men saknar förslag om att i särskilda fall tillåta anonyma vittnen.

Tidigare i veckan tog justitie- och migrationsminister Morgan Johansson emot betänkandet ”En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring”. Enligt regeringens pressmeddelande lämnar utredningen ett kronvittnesförslag, som innebär att det ska införas en strafflindringsgrund för medverkan till utredning av annans brottslighet. Utredningen lämnar också flera lagförslag för ett förbättrat stöd och skydd för vittnen, bland annat om sekretess i domstol men även om att vittnen ska informeras om rättsprocessen och om möjligheten till stöd (se avsnitt 7.2 i betänkandet). Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. Ta del av hela betänkandet här.

Vi ser mycket positivt på att vittnen får information tidigt under förundersökningen, det är en fråga som vi på BOJ har drivit under många år. En ökad tillgång till stöd kan göra skillnad för trygghetskänslan och i förlängningen leda till att fler vågar vittna. Vi står även bakom förslaget om så kallade kronvittnen, vi hade dock gärna sett att man också lagt ett förslag om möjligheten att i särskilda fall vittna anonymt, för att ha bättre möjligheter att komma åt den grova, organiserade brottsligheten.

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande
Sven-Erik Alhem Förbundsordförande 073-973 86 00 Kontakta via e-post