Nära 100 000 kontakter och åtgärder med brottsutsatta under 2020

Brottsofferjourens volontärer genomförde över 98 000 kontakter och åtgärder i över 32 000 ärenden runt om i landet under 2020, vilket är en ökning från förra året.

Brottsofferjouren Sverige samlar varje år och sammanställer statistik från alla lokala brottsofferjourer. Året som gått har varit utmanande på fler sätt än vi hade kunnat föreställa oss. Med begränsade möjligheter till personliga möten och kontakttillfällen har våra medlemsjourer behövt ställa om och anpassa sin verksamhet för att kunna fortsätta möta behoven från hjälpsökande.

Trots detta har våra volontärer genomfört över 98 000 kontakter och åtgärder i över 31 000 ärenden runt om i landet under 2020, vilket till och med är en ökning från förra året.

Precis som många andra jourer anmält så innebar pandemin en ökad risk för personer utsatta för våld i hemmet och i nära relationer, när alla ombads att stanna hemma. Värst drabbade av detta är kvinnor, något som även vår statistik från 2020 visar på.

Nedan hittar du vår fullständiga statistikrapport över olika brottstyper och åldersgrupper. Här hittar du även statistik från tidigare år.

Brottsofferjourens statistik 2020

Brottsofferjourens-statistik-2020PDF450.43KB
Ladda ner