Brottsofferjourens telefoncentral får helgöppet

Brottsofferjourens telefoncentral 116 006 utökar nu sina öppettider så att fler kan få stöd. Du når telefoncentralen alla dagar mellan 09.00-19.00 på telefonnummer 116 006 eller genom att mejla fraga@boj.se

I och med den sociala distansering som följer av den pågående pandemin är många grupper i samhället extra utsatta. Detta gäller inte minst personer som är drabbade av våld i nära relation. Som en konsekvens av detta har Brottsofferjouren Sverige utökat öppettiderna i den nationella telefoncentralen 116 006, så att fler brottsutsatta ska kunna få stöd.

– Det känns viktigt att kunna vara ännu mer tillgängliga för brottsutsatta, vittnen och anhöriga under denna svåra tid. Våld i hemmet har ökat och vi ser även att många drabbas av bedrägerier på nätet och via telefon, säger Brottsofferjouren Sveriges generalsekreterare Fredrik Mellqvist.

Om Telefoncentralen 116 006

I telefoncentralen får du som är brottsutsatt, vittne eller anhörig ”första hjälpen” av våra rådgivare, för att sedan komma i kontakt med din lokala jour för vidare praktiskt och medmänskligt stöd. Vi har 99 lokalkontor runtom i landet med sammanlagt omkring 1 300 volontärer. Stödet är kostnadsfritt, vi har tystnadslöfte, du kan vara anonym och ingen polisanmälan krävs.