Brottsofferjouren Sverige lanserar ny bok om våld i nära relation

Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem – tyvärr mer angeläget än någonsin i tider av social isolering. Nu släpper Brottsofferjouren Sverige boken ”Smärtsam närhet – en bok om våld i nära relation” för att öka kunskapen och kompetensen hos yrkesverksamma och ideella som möter våldsutsatta.

”Smärtsam närhet” har tagits fram för att stödja kunskaps- och kompetensutveckling för yrkesverksamma och ideella som kan tänkas möta personer som är eller har varit utsatta för olika slags våld. Boken synliggör också olika typer av våld som människor kan utsättas för; fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt/ekonomiskt, funktionsrelaterat våld samt försummelse.

– Våld i nära relation är komplext och det krävs en stor förståelse för problematiken hos de som möter de våldsutsatta. Alla som utsätts för våld i nära relation har rätt till ett fullgott stöd oavsett kön, ålder, sexuell läggning, religion, kultur eller olika former av funktionsnedsättning, menar Fredrik Mellqvist, generalsekreterare på Brottsofferjouren Sverige.

Landets brottsofferjourer gav under 2019 stöd till 15 735 kvinnor som utsatts för våldsbrott, sexualbrott eller annat brott mot individ. En hög andel av dem hade utsatts för brott i en nära relation. Sedan coronavirusets utbrott i Sverige har Brottsofferjouren också märkt en ökning av samtal om just våld i nära relation till den nationella telefonlinjen.

– För att de som drabbas av våld i en nära relation ska få det stöd de har rätt till är också samverkan viktig. Rättsväsende, socialtjänst, hälso- och sjukvård, ideella organisationer och andra aktörer måste hjälpas åt. Det är därför glädjande att boken inte bara kan användas av stödjare inom Brottsofferjouren utan av alla som kommer i kontakt med våldsutsatta personer i sitt ideella uppdrag eller i sitt yrke, menar Sven-Erik Alhem, förbundsordförande för Brottsofferjouren Sverige.

”Smärtsam närhet” är finansierad av medel från Socialstyrelsen och går att beställa till endast fraktkostnad i Brottsofferjourens webbshop.