Brottsofferjouren hjälper fler brottsoffer, vittnen och anhöriga

Fler som drabbats av brott får stöd och hjälp från Brottsofferjouren. Under 2019 hade landets brottsofferjourer 9,5 procent fler ärenden än 2018.

Alla som drabbas av brott har rätt till stöd. Vår vision är att alla ska känna till att Brottsofferjouren finns och vilket stöd vi erbjuder.

Fredrik Mellqvist, generalsekreterare Brottsofferjouren Sverige

Två tredjedelar av jourerna har sett en ärendeökning under 2019 jämfört med föregående år. År 2018 hade Brottsofferjouren totalt 29 493 ärenden, 2019 var det 32 285 stycken, vilket är en ökning med 9,5 procent. Till stor del beror detta på att ärendemängden och direktförmedlingen från polisen för jourerna i Region Nord har gått upp 47 procent sedan förra året, vilket är en enorm ökning.

Det är glädjande att Brottsofferjouren stöder allt fler brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Ofta blir kontakten med Brottsofferjouren vändpunkten för den brottsutsatta.

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande Brottsofferjouren Sverige

Tänd ett ljus på Internationella Brottsofferdagen

Den 22 februari är det är den Internationella Brottsofferdagen. Initiativet till dagen togs redan år 1989 av psykologen Björn Lagerbäck, dåvarande ordförande för Brottsofferjourernas Riksförbund (numera Brottsofferjouren Sverige). Idén spreds sedan vidare och idag uppmärksammas dagen inte bara i Sverige utan också av flera länder. Idag tänds ljus över hela Sverige liksom i många andra länder för att uppmärksamma brottsoffers, anhöriga och vittnens situation. Flera av landets brottsofferjourer arrangerar också olika evenemang idag och imorgon för att uppmärksamma dagen. Det behövs.