Positivt med större vikt vid tidiga vittnesmål

Brottsofferjouren Sverige ser positivt på att även BRÅ nu sätter fokus på de tidiga och väl dokumenterade förhörsutsagorna från bevispersoner. Om de tidiga förhören på ett bra sätt tas upp och videodokumenteras bör det få större betydelse i domstolarna om berättelsen där blir en annan eller om målsäganden eller vittnet inte säger något alls.

Sven-Erik Alhem

Med den utveckling vi nu har mot en allt större vittnesobenägenhet och rädsla framför allt gällande den grövre kriminaliteten är detta av stor betydelse

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande Brottsofferjouren Sverige

Brottsofferjouren Sverige ser positivt på att även BRÅ nu sätter fokus på de tidiga och väl dokumenterade förhörsutsagorna från bevispersoner. Om de tidiga förhören på ett bra sätt tas upp och videodokumenteras bör det få större betydelse i domstolarna om berättelsen där blir en annan eller om målsäganden eller vittnet inte säger något alls.

Bättre dokumenterade videoförhör under förundersökningarna ökar förutsättningarna för domstolarna. Detta förekommer men borde vara en regelmässighet, åtminstone vid allvarligare brott

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande Brottsofferjouren Sverige