Unga och deras anhöriga måste erbjudas stöd efter brott

Medvetenheten om vilket stöd civilsamhället erbjuder unga brottsoffer måste höjas. Här har myndigheter ett viktigt ansvar att hjälpa brottsoffer och anhöriga att få tillgång till det stöd som finns.

DN Debatt den 23 augusti beskriver två föräldrar den brist på stöd som de upplevde efter att deras son blivit knivhuggen. Det är något som vi på Brottsofferjouren tyvärr känner igen från samtal med unga brottsoffer och deras vårdnadshavare. Att unga känner sig svikna av samhället kan vara förödande för deras framtida tilltro till rättsväsendet. Upplevelsen av att brottet de utsatts för inte tas på allvar kan leda till såväl psykisk ohälsa som att de nästa gång de utsätts för brott väljer att inte anmäla. Därför är det viktigt att samhället sluter upp kring både unga brottsoffer och unga gärningspersoner och erbjuder ett tidigt stöd.

När unga utsätts för brott drabbas ofta många personer i deras närhet. Anhöriga till både unga brottsoffer och unga gärningspersoner kan vara i stort behov av stöd. Anhöriga till gärningspersoner är en ofta bortglömd grupp som kan utsättas för ett hårt lidande och har svårt att få stöd. I vissa fall väljer en del att  flytta till en annan ort eftersom de upplever den sociala utsattheten som alltför svår.

Kontakten och medvetenheten om vilket stöd och hjälp civilsamhället kan erbjuda måste höjas. Brottsofferjouren ger stöd till unga brottsutsatta och vittnen, men också till anhöriga – både anhöriga till brottsutsatta och till gärningspersoner. Våra ideella stödpersoner finns med genom hela rättsprocessen och kan också hjälpa till i kontakten med myndigheter.

Brottsofferjouren finns över hela landet och vårt mål är att fler unga brottsoffer, vittnen och anhöriga till både brottsoffer och gärningspersoner ska få tillgång till det stöd vi erbjuder. Där behöver alla goda krafter hjälpas åt för att fler som är drabbade av ett brott ska få kunskap om och hjälp att hitta till en ideell stödorganisation.

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande, Brottsofferjouren Sverige