Remissvar: Slopad straffrabatt för unga myndiga

Yttrande avseende SOU 2018:85 Slopad straffrabatt för unga myndiga.

Remissvar

Brottsofferjouren Sverige (Boj) har följande synpunkter avseende SOU 2018:85 Slopad straffrabatt för unga myndiga.
Den i utredningen föreslagna slopade ungdomsrabatten gällande åldern 18-20 år har vållat en het debatt under utredningens gång. Inte minst gäller det efter hand som media satt fokus på en del tunga remissvar med allvarlig kritik mot förslaget.

Från de synpunkter Boj har att företräda är det viktigt att nogsamt beakta brottsofferperspektivet. Den som utsätts för ett våldsbrott får skador oavsett om gärningspersonen är ung eller äldre. Boj har emellertid även skäl att beakta den successiva övergången för en gärningsperson från barn till vuxen individ. Vi kan därför sympatisera med kritiken såvitt den gäller utredningens inriktning mot en total ändring där den s k ungdomsrabatten föreslås slopas generellt för all brottslighet av unga gärningsmän som nått myndighetsåldern och fullt ut ska betraktas som vuxna gärningspersoner.

Det känns angeläget att väsentligen begränsa ändringen till att gälla särskilt allvarlig kriminalitet i mer organiserad eller systematisk form, som således tydligt avviker från sådant som skulle kunna hänföras till typisk ungdomsbrottslighet av mer engångskaraktär och där det – trots att myndighetsåldern uppnåtts för gärningspersonen – kan finnas anledning att ändå tillämpa ungdomsrabatten av flera skäl.

En sådan mer nyanserad reglering skulle – tycker vi – leda till en bättre övergångsreglering hän mot det fullvärdiga straffrättsliga vuxenansvaret samtidigt som riskerna med en alltför tuff handläggning för unga lagöverträdare i åldersgruppen 18-20 begränsas högst väsentligt. Därtill minskas statens kostnader väsentligen jämfört med utredningens förslag.

Fredrik Mellqvist, generalsekreterare

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande

Remissvar SOU 2018-85 Slopad straffrabatt för unga myndiga

Remissvar SOU 2018-85 Slopad straffrabatt för unga myndigaPDF131.80KB
Ladda ner