Remissvar: Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras.

Yttrande avseende SOU 2023:97 Ut ur utsatthet

SOU 2023-98 Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggörasPDF144.75KB
Ladda ner