Flera positiva nyheter för brottsoffer och anhöriga

Regeringen tillsätter nu utredningar för att införa en särskild brottsofferlag samt att brottsoffer och anhöriga ska få ersättning snabbare.

Detta meddelade justitieminister Gunnar Strömmer (M) igår på Internationella Brottsofferdagen.

Båda dessa frågor har BOJ aktivt drivit i många år, de finns med i vårt manifest och brottsofferpolitiska program.

En samlad brottsofferlag

EU:s brottsofferdirektiv fastslår bland annat brottsoffrets rätt till information, rätt till skydd och rätt till stöd och hjälp. I Sverige finns idag ingen lag där alla brottsoffrets rättigheter finns samlade – de är istället spridda över en mängd olika lagar och förordningar som tillkommit vid olika tidpunkter med olika syften och riktar sig till olika mottagare.

En enhetlig brottsofferlag skulle sätta brottsoffret och dennes behov i centrum, tydliggöra dennes rättigheter och samhällets skyldighet och ansvar att beakta och implementera dem i praktiken och i alla beslut som rör den som utsatts för brott.

Att staten tar ett proaktivt helhetsansvar för skadestånd/ brottsskadeersättning för andra brott än egendomsbrott

Brottsoffer som varit med om grova, allvarliga våldsbrott eller anhörig till en person som dödats genom brott ska besparas onödigt betungande, besvärliga och tidsödande egna arbetsinsatser för att få ut det skadestånd eller den brottskadeersättning de har rätt till.

Istället ska staten genom Brottsoffermyndigheten så tidigt som möjligt överta processen, utbetala ersättning till brottsoffret eller anhörig och utan vidare inblandning från denne ta kontakt med gärningspersonen för att utöva regress eller samverka med kronofogden för att driva in utdömt skadestånd.

Detta är mycket positiva nyheter för brottsoffer och anhöriga och förändringarna kan komma att göra stor skillnad för alla som utsatts för brott.

Fler framgångar för manifestet

Sedan tidigare (i juli 2022) har också Förundersökningskungörelsen ändrats till att även vittnen – inte bara brottsoffer – ska informeras om rätten till stöd tidigt i rättsprocessen.