Sveriges kommuner värderar ideellt brottsofferstöd olika

Kommunernas bidrag till ideellt brottsofferstöd varierar stort över landet. Men kommuner som valt att teckna ett avtal med sin lokala brottsofferjour ligger i framkant. Det visar en ny undersökning från Brottsofferjouren Sverige där kommunernas bidrag till de lokala brottsofferjourerna för 2021 har kartlagts.

Varje kommun har ansvar för att invånarna ska erbjudas stöd om de utsätts för brott. De flesta kommuner förlitar sig på stödet som den lokala brottsofferjouren ger och då måste de också ge jouren förutsättningar att driva en långsiktigt stabil verksamhet

Fredrik Mellqvist, generalsekreterare, Brottsofferjouren Sverige (BOJ).

2,94 kronor per invånare i snitt

Bidragen varierar stort över landet. Omkring 20 kommuner ger 6 kronor per invånare eller mer. I 28 av landets kommuner har ansökan om bidrag fått avslag eller lämnats utan svar. De 234 kommuner som ger ett bidrag till BOJ ger i genomsnitt 2,94 kronor per invånare. Det handlar alltså om låga summor totalt sett om man jämför med föreningsbidrag och ekonomiskt stöd till civilsamhället inom andra områden som till exempel idrott eller kultur.

– BOJ:s målsättning är att oavsett vilket brott man varit med om och var man bor i landet ska man erbjudas ett likvärdigt stöd av hög kvalitet. Det arbetet försvåras förstås av att kommunerna var och en gör så olika bedömning av vilken nivå av bidrag man beviljar till lokala brottsofferjourer som erbjuder medborgarna den här tjänsten, säger Sven-Erik Alhem, förbundsordförande Brottsofferjouren Sverige.

Kommuner med avtal ger mer

Kommuner som har tecknat samverkansavtal med sin lokala brottsofferjour utmärker sig i undersökningen. Dessa kommuner ger i genomsnitt 3,68 kronor per invånare i bidrag till sin lokala brottsofferjour.

– Avtal som skrivs över flera år ger en långsiktigt hållbar ekonomisk lösning och säkrar kontinuiteten för den brottsofferstödjande verksamheten. Det tydliggör också respektive parts åtaganden. Dessutom sparar det tid och pengar för båda parter när man inte årligen behöver lämna in respektive ta ställning till nya ansökningar om bidrag, säger Fredrik Mellqvist.

BOJ finns i hela Sverige

Brottsofferjouren gav under 2021 stöd till över 52 000 brottsoffer, anhöriga och vittnen från Sveriges alla kommuner och vid de flesta av landets domstolar. I BOJ:s kommunbidragsundersökning har samtliga 69 medlemsjourer svarat på frågor om bidrag från och avtal med kommunerna under verksamhetsåret 2021.

Hela undersökningen finns att ta del av här.

Fredrik Mellqvist Generalsekreterare
08-550 486 08 Kontakta via e-post
Sven-Erik Alhem Förbundsordförande 073-973 86 00 Kontakta via e-post