Brottsofferjourens lokala telefonnummer används vid bedrägeriförsök

Var uppmärksam på telefonbedragare som utger sig för att ringa från Brottsofferjouren i syfte att komma åt människors personnummer, bank-ID eller kontouppgifter.

Under en längre period har flera bedrägeriförsök gjorts via telefon där personen som ringer upp utger sig för att ringa ifrån Brottsofferjouren. Tidigare använde sig dessa bedragare av Brottsofferjourens gamla nationella nummer 0200-21 20 19 – ett nummer som aldrig syns när Brottsofferjourens personal eller stödpersoner ringer. 

Då vi vidtagit åtgärder för att inte våra nationella nummer ska kunna användas vid bedrägeriförsök så har bedragarna ändrat arbetssätt och riktar nu in sig på nummer för lokala brottsofferjourer. Syftet är att försöka komma åt den uppringdes bank- eller kontouppgifter. Ett flertal lokala jourer har tyvärr drabbats av dessa bedrägeriförsök.

Brottsofferjouren ber aldrig om ditt personnummer eller dina bank-ID-, eller kontouppgifter. Brottsofferjouren hanterar inga utbetalningar till brottsutsatta över huvud taget. 

Var uppmärksam!

Lämna aldrig ut dina kort- eller kontouppgifter via telefon. Ingen seriös aktör ringer heller upp och ber dig att logga in via bank-ID.

Den som drabbas av dessa bedrägeriförsök uppmanas att snarast polisanmäla händelsen och även att kontakta Brottsofferjouren Sverige på telefonnummer 116 006. På så vis kan vi ge stöd och får dessutom en uppfattning om omfattningen av bedrägeriförsöken. 

Brottsofferjouren beklagar det inträffade och fortsätter att göra allt vi kan för att stoppa bedrägeriförsöken.

Fredrik Mellqvist Generalsekreterare
08-550 486 08 Kontakta via e-post