0200-21 20 19

Varje gång ett brottsoffer får kraften tillbaka, har vi vunnit en seger

I en drömvärld där det inte finns våld, hot eller andra brott behövs förstås ingen brottsofferjour. Tyvärr känns den dagen långt borta. Varje dag får vi många bevis på detta. Vi ser hur brottsoffer som drabbats av exempelvis rån, misshandel, våldtäkt eller våld behöver hjälp och tid att bearbeta vad som hänt.
Ofta upplever den drabbade att han eller hon förlorat kontrollen över sitt liv – då behövs någon som lyssnar och bekräftar det man varit med om.

Det kan bli ett samtal eller många. Stödpersonerna, som har tystnadslöfte, kan ge den utsatte medmänskligt stöd och många praktiska råd. Det kan också vara skönt att få hjälp med myndighetskontakter och information om rätten till skadestånd och brottsskadeersättning. Stödpersonen ger stöd genom hela rättsprocessen och utbildade vittnesstöd ger information och stöd i samband med rättegången. Brottet behöver inte vara polisanmält, stödet är gratis och den brottsutsatte kan vara anonym.

Våra Sponsorer