Stor kartläggning: Så mycket satsar varje kommun på ideellt brottsofferstöd

Kommunernas bidrag till ideellt brottsofferstöd varierar stort över landet. Men kommuner som valt att teckna ett avtal med sin lokala brottsofferjour ligger i framkant. Det visar en ny undersökning från Brottsofferjouren Sverige där kommunernas bidrag till de lokala brottsofferjourerna för 2018 har kartlagts.

– Varje kommun har ansvar för att invånarna ska erbjudas stöd om de utsätts för brott. De flesta kommuner förlitar sig på stödet som den lokala brottsofferjouren ger och då måste de också ge jouren förutsättningar att driva en långsiktig och stabil verksamhet, säger Fredrik Mellqvist, tillförordnad generalsekreterare, Brottsofferjouren Sverige (BOJ).

2,82 kronor per invånare i snitt
​Bidragen varierar stort över landet. Ett tiotal kommuner ger mer än 6 kronor per invånare. I 22 av landets kommuner har ansökan om bidrag fått avslag eller lämnats utan svar.

​De 236 kommuner som ger ett bidrag ger i genomsnitt 2,82 kronor per invånare. En liten ökning sedan 2015 då snittet var 2,51 kronor per invånare.

Kommuner med avtal ger mer
​Kommuner som har tecknat avtal med sin lokala brottsofferjour utmärker sig i undersökningen. De kommuner som har IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) med sina brottsofferjourer ger i genomsnitt högre bidrag till verksamheten – 4,02 kronor per invånare.

– Avtal som skrivs över flera år ger en långsiktig hållbar ekonomisk lösning och säkrar kontinuiteten för den brottsofferstödjande verksamheten. Det tydliggör också respektive parts åtaganden. Dessutom sparar det tid och pengar för båda parter som inte årligen behöver lämna in respektive ta ställning till nya ansökningar om bidrag, säger Fredrik Mellqvist.

Brottsofferstöd i 279 kommuner
​Brottsofferjouren finns i 279 av 290 kommuner. I BOJ:s kommunbidragsundersökning har samtliga 73 jourer, som är registrerade som medlemsföreningar i BOJ, svarat på frågor om bidrag från och avtal med kommunerna.

Ladda ned rapporten här:

Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer 2018

Brottsofferjourens kommunbidragsU 2018PDF374.60KB
Ladda ner

Kartor och diagram

kommunbidrag kartor lansvis 2018(3) (1)VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.PRESENTATIONML.PRESENTATION1.09MB
Ladda ner

Tabeller

KommunbidragsU, tabeller 2018(5) (1)VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.SPREADSHEETML.SHEET1.52MB
Ladda ner