Om du inte vill att det ska synas att du har varit inne på vår hemsida så kan du gömma ditt besök.

Webbinarium om domstolsbaserat stöd i andra länder

Plats: Digitalt via Zoom

Välkommen på inspirerande webbinarier om domstolsbaserat stöd i andra länder

En viktig del i COVIS-projektet är att erbjuda information och inspiration om hur det domstolsbaserade stödet ser ut i andra länder. Därför arrangerar vi nu webbinarier med representanter från Nederländerna, Australien och USA. Seminarierna riktar sig till anställda och ideella inom Brottsofferjouren, domstolsbaserade stödverksamheter och samarbetspartners inom rättsväsendet. Det kommer att vara deltagare från samtliga partnerländer inom COVIS, d.v.s. Sverige, Danmark, Finland, Irland, Portugal och Belgien. Webbinarierna hålls på engelska utan möjlighet till textning eller översättning.

Varmt välkommen! Webbinarierna riktar sig till anställda och ideella inom Brottsofferjouren, domstolsbaserade stödverksamheter och samarbetspartners inom rättsväsendet.

boj.se/covis kan du läsa med om projektet COVIS (Court Based Support Services for Victim and Witness of Crime).

DATUM OCH TIDER

  • Nederländerna – måndag 13/11 kl. 10.00-12.00. 
  • Australien – torsdag 7/12 kl. 09.00-11.00. 
  • USA – måndag 22 /1  kl. 16.00-18.00 Anmäl dig här senast 14/1.

PLATS

Webbinarierna kommer att hållas digitalt via Zoom.

ANMÄLAN

Anmäl dig via respektive länk ovan. När du registrerat dig får du först ett bekräftelsemejl med inloggningsuppgifter.

Vid frågor kontakta Malin Bengtsson, malin.bengtsson@boj.se, 08-550 486 30

Finansierat av Europeiska unionen. Idéer och åsikter som uttrycks är dock endast författarens/författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller EU-kommissionen. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Malin Bengtsson Projektkoordinator för EU-projektet COVIS
08-550 486 30 Kontakta via e-post