Om du inte vill att det ska synas att du har varit inne på vår hemsida så kan du gömma ditt besök.

Internationella Brottsofferdagen (IBD)

Plats: Zoom, anmälan krävs

För alla brottsoffers rätt till stöd

Den Internationella Brottsofferdagen (IBD) infaller den 22 februari varje år. Initiativet till Internationella Brottsofferdagen togs 1989 av Björn Lagerbäck, dåvarande ordförande för Brottsofferjourernas riksförbund (idag Brottsofferjouren Sverige). Datumet den 22 februari valdes för att det skulle vara mörkt vid ljusmanifestationen som hölls för att uppmärksamma de brottsutsattas situation. Idén spreds sedan vidare till andra länder där dagen nu också uppmärksammas.

I år kommer vi att ha en digitalt evenemang där vi fokuserar på alla brottsoffers rätt till stöd, och vi kommer att lansera Brottsofferjourens valmanifest för brottsoffers rättigheter. Manifestet innehåller förslag med konkreta och nödvändiga åtgärder för att förbättra situationen för alla brottsoffer. Det kommer att finnas tid för frågor till förbundsordförande och rättsexpert Sven-Erik Alhem som deltar i presentationen. Vi kommer även presentera vår nya informationskampanj, den största vi gjort.

Anmäl dig här.

Läs mer om IBD här.

Brottsofferjouren Sverige kommer också att hålla i ett seminarium om brottsofferstöd i utsatta områden under Brottsoffermyndighetens digitala evenemang.

Fler evenemang denna dag

Många lokala brottsofferjourer anordnar också aktiviteter denna dag – läs mer här.

Ladda ner Flyer IBD 2022