If you don’t want it to come up that you’ve visited our page you can choose to hide your visit.

Internationella Brottsofferdagen (IBD)

Plats: Zoom

Välkommen till Internationella Brottsofferdagen 2023

Den 22 februari är det Internationella Brottsofferdagen – en dag Brottsofferjouren tog initiativ till och uppmärksammar varje år. I år kommer vi att genomföra ett digitalt evenemang på temat bedrägerier.

Seminariet tar sin utgångspunkt i hur det är att vara utsatt för bedrägeri. Via en personlig berättelse från en person som utsattes för bedrägeri hösten 2022, får vi inblick i hur det är att bli drabbad, vilka känslor och tankar det väcker och hur utstuderat bedragare agerar.

Under seminariet deltar också Jessica Cervin, kundsäkerhetschef på Blocket. Hon kommer att berätta hur Blocket arbetar för att upptäcka, stoppa och förebygga annonsbedrägerier via sin plattform.

Deltar gör också Sven-Erik Alhem, rättsexpert och Brottsofferjouren Sveriges förbundsordförande. Han har under sin långa tid inom rättsväsendet funderat mycket kring om många grovt kriminella genom åren blivit allt bekvämare, lämnat sin roll som bank- och värdetransportrånare, för att i stället ägna sig åt den betydligt bekvämare och mer lukrativa rollen som hänsynslös manschettbedragare via datorn eller mobilen.

Dessutom kommer ni att få Brottsofferjouren Sveriges bild av hur det är att möta personer som utsatts för bedrägerier. Vilka är reaktionerna? Hur vanligt är det? Vilka former av bedrägerier finns? Finns det en skillnad för personer som utsätts för bedrägerier, jämfört med när någon utsatts för andra brott?

Tid: Onsdagen den 22 februari kl. 09.00-11.00
Plats: Zoom Webinar, länk skickas dagen innan eventet.
Anmälan: Anmäl dig här senast den 20 februari

Sprid gärna inbjudan till kontakter inom andra organisationer, kommuner, regioner eller myndigheter i ditt nätverk! Vid frågor kontakta info@brottsofferjouren.se.

Ladda ner inbjudan här.

Internationella Brottsofferdagen (IBD) infaller den 22 februari varje år. Initiativet till Internationella Brottsofferdagen togs av Björn Lagerbäck 1989, dåvarande ordförande för Brottsofferjourernas riksförbund (idag Brottsofferjouren Sverige). IBD uppmärksammas i många länder varje år för att sätta ljus på situationen för brottsutsatta och mobilisera kring stödet till personer som utsatts för brott och deras anhöriga.

Seminarium under Brottsoffermyndighetens evenemang

Under IBD håller BOJ också i ett seminarium under Brottsoffermyndighetens temadag i Stockholm.

Barnfridslagen utifrån ett rättighetsperspektiv

Barnfridslagen trädde i kraft den 1 juli 2021 för att stärka barnet i rättsprocessen. Ett och ett halvt år senare – finns det vägledande rättspraxis och hur implementeras lagen i praktiken? Tas barnets röst på allvar? Vi vill framhålla den skillnad som lagen innebär samt påtala de begränsningar som gör att lagen inte omfattar alla de barn som tvingas leva med våld i hemmet. Medverkar gör bland andra Emelie Dahlin, verksamhetsutvecklare barn och unga och Monica Ekström, vice förbundsordförande.