If you don’t want it to come up that you’ve visited our page you can choose to hide your visit.

Frukostseminarium om barns utsatthet på nätet

Plats: Zoom, länk skickas ut till alla anmälda dagen innan eventet

Frukostseminarium om barns utsatthet på nätet

Brottsofferjouren Sverige och polisen bjuder in till ett frukostseminarium om barns utsatthet för sexualbrott på nätet. Vi kommer få ta del av en presentation från en kriminalinspektör från NOA:s utredningsenhet och it-brottscentrum som arbetar med dessa frågor, och se polisens utbildningsmaterial ”Delbart” som lanserades i våras. Det kommer även finnas tid att ställa frågor i chatten. Efter detta följer en workshop där ni får tillfälle att diskuterar problematiken och materialet utifrån brottsofferjourens uppdrag.

Alla aktiva inom Brottsofferjouren är välkomna att delta!

Mötet kommer öppnas 08.45, se till att logga in i tid för att testa mikrofon och kamera, då vi gärna ser att ni deltar aktivt i workshoppen efter polisens presentation.

Anmälan

Anmäl dig här (observera att detta är ett internt evenemang för anställda och volontärer inom Brottsofferjouren).

Cornelia Johansson T.f. Verksamhetsutvecklare barn och unga
Ansvarig hatbrott och demokratibrott
08-550 486 13 Kontakta via e-post