Välkommen till Internationella Brottsofferdagen 22/2

Den 22 februari är det Internationella Brottsofferdagen – en dag Brottsofferjouren tog initiativ till och uppmärksammar varje år. I år kommer vi att genomföra ett digitalt evenemang på temat bedrägerier. Många lokala jourer har också aktiviteter denna dag.

Seminariet sänds via Zoom mellan kl. 09.00-11.00 och är öppet för alla att delta i.

Om IBD

Internationella Brottsofferdagen (IBD) infaller den 22 februari varje år. Initiativet till Internationella Brottsofferdagen togs av Björn Lagerbäck 1989, dåvarande ordförande för Brottsofferjourernas riksförbund (idag Brottsofferjouren Sverige). IBD uppmärksammas i många länder varje år för att sätta ljus på situationen för brottsutsatta och mobilisera kring stödet till personer som utsatts för brott och deras anhöriga. Läs mer om Brottsofferdagen här.

Seminarium under Brottsoffermyndighetens evenemang

Under IBD håller Brottsofferjouren Sverige också i följande seminarium under Brottsoffermyndighetens temadag i Stockholm:

Barnfridslagen utifrån ett rättighetsperspektiv

Barnfridslagen trädde i kraft den 1 juli 2021 för att stärka barnet i rättsprocessen. Ett och ett halvt år senare – finns det vägledande rättspraxis och hur implementeras lagen i praktiken? Tas barnets röst på allvar? Vi vill framhålla den skillnad som lagen innebär samt påtala de begränsningar som gör att lagen inte omfattar alla de barn som tvingas leva med våld i hemmet. Medverkar gör bland andra Emelie Dahlin, verksamhetsutvecklare barn och unga och Monica Ekström, vice förbundsordförande.

Lokala brottsofferjourers aktiviteter kring IBD 2023

 • Brottsofferjouren Värmland anordnar tillsammans med Länsstyrelsen Värmland en fullsatt kväll om grooming och köp av sexuella tjänster med titeln ”Det börjar med en bild”. Vid frågor kontakta eva.aronsson@varmland.boj.se.
 • Brottsofferjouren Örebro län kommer att stå med informationsbord i entréhallarna på Universitetssjukhuset i Örebro, Karlskogas och Lindesbergs lasarett. De har också tagit fram en affischserie i samverkan med Fritidsgården i Degerfors som främst riktar sig till unga brottsdrabbade. Affischserien är tänkt att lämnas ut och sättas upp på alla Fritidsgårdar i Örebro län i samband med Brottsofferdagen (från v. 8 och några veckor framåt).
 • Brottsofferjouren Storgöteborg har ett event på IBD tillsammans med Folkuniversitetet – En lärorik kväll om hur utsattheten för brott, hot och våld kan minska i utsatta områden, och hur olika resurser kan användas för att vända den negativa utveckling som både forskare och poliser slagit larm om. Läs mer här.
 • Brottsofferjouren i Växjö uppmärksammar IBD den 20 februari tillsammans med Barnahus, genom att anordna ett evenemang där vem som helst är välkommen. Ladda ner programmet här.
 • För att uppmärksamma IBD och jourens 30-års jubileum bjuder Brottsofferjouren Mellersta Skåne in till en lunchföreläsning med fokus ”Att vara anhörig till någon som har berövats livet genom brott” på AF-borgen i Lund den 16 februari kl. 11:45-13:15. Vi kommer först lyssna till Peter Elmberg, son till en av jourens grundare. Han kommer att berätta om den tragiska händelse som resulterade i att Brottsofferjouren Mellersta Skåne grundades. Efter Peter kommer Roland Jangestig från Riksorganisationen för våldsdödare (RAV) att ta vid. Roland kommer berätta om hur det är att vara anhörig i ett mycket medialt uppmärksammat mord, hur brott påverkar individ och familj och vad anhöriga behöver för stöd vid brottsutsatthet utifrån egen erfarenhet. Evenemanget är kostnadsfritt men anmälan är bindande. Begränsat antal platser, först till kvarn. Anmäl dig här.
 • Brottsofferjouren i Uppsala län kommer att ha ett hybridmöte där deltagaren får välja själv om denne vill delta digitalt via Zoom eller på plats på deras kontor. Temat kommer vara brott mot äldre där framför allt bedrägeri brott lyfts. Polisen Maria Karlsson som arbetar som brottsförebyggare inom bedrägeribrott inom region Mitt kommer att föreläsa om det brottsförebyggande arbetet mot bedrägerier som polisen genomför. Hon kommer också ge råd om hur individen själv kan skydda sig från att bli utsatt. Även Sven-Erik Alhem kommer föreläsa om Brottsofferjourens perspektiv gällande brott mot äldre och bedrägerier, han kommer också att lyfta egna synpunkter om ämnet. Läs mer här.
 • Brottsofferjouren Fyrbodal har tillsammans med polisen skapat en informationsfilm i syfte att informera om olika typer av bedrägeribrott samt hur man skyddar sig och var man kan få stöd. Brottsofferjouren Fyrbodal täcker 17 kommuner och med hjälp av biblioteken i Fyrbodal får de möjlighet att nå ut till fler under Brottsofferdagen 22 februari. Bibliotek i Dals-Ed, Bengtsfors, Lilla Edet, Trollhättan, Tjörn och Uddevalla kommer att visa filmen olika tider. Läs mer här.
 • Brottsofferjouren i Södertälje kommer att besöka Scania och deras matsalar under IBD och dela ut information gällande framför allt våld i nära relationer och bedrägerier. De har även tagit fram ett quiz och kommer att dela ut goodiebags till de som svarat rätt svar.
 • Brottsofferjouren i Alingsås-Vårgårda-Herrljunga har fyra aktiviteter under tre dagar; måndag 20/2 i Vårgårda, onsdag 22/2 i Alingsås och torsdag 23/2 i Lerum. Kommunpoliserna Lotta Jofjord, Conny Holm och Hanna Mannikoff kommer att berätta om olika sorters bedrägerier och hur lätt det är att bli vilseledd på telefon, över nätet eller i verkliga livet. Vi har också bjudit in Åsa Erlandsson journalist som skrivit om terrordådet på Drottninggatan för en föreläsning. Alla 4 tillfällen är öppna för alla. Ladda ner inbjudan här.
 • Brottsofferjouren Södra Kalmar län kommer att finnas på Mötesplats Norrliden den 22/2 under eftermiddagen för att informera i Kvinnogruppen om vår verksamhet. Jourens ordförande deltar också under Öppna hjälpen, som är ett projekt där två handläggare från socialtjänsten i Halmstad arbetar på plats i Medborgarhuset  i Andersberg (ett av Halmstads två utsatta områden).
 • Brottsofferjouren Östra Skaraborg uppmärksammar IBD med föreläsningen ”Livet efter en gruppvåldtäkt” med Susanne L. Kristiansson. Ladda ner inbjudan här.
 • Brottsofferjouren Östra Värmland håller öppet hus mellan kl. 13.00-18.00 den 22 februari på Västerlånggatan 27 i Kristinehamn. Ladda ner program här.
 • Brottsofferjourerna i Helsingborg samt Ängelholm kommer att möta människor vid Knutpunkten i Helsingborg samt köpcentret Väla.
 • Brottsofferjouren Falkenberg kommer att möta människor vid Kunskaps- och kulturcentrum Argus för att informera om verksamheten och dela ut broschyrer gällande bedrägerier m.m.
 • Brottsofferjouren Oskarshamn-Mönsterås-Högsby kommer att hålla i en ljusmanifestation på Lilla Torget i Oskarshamn mellan kl. 18- ca 20. De kommer att tända ljus i en hjärtformation med de antal stödsökande de hade under 2022. Information om Brottsofferjouren och fler aktörer kommer finnas på plats.
 • Mellan kl. 16-18 står Brottsofferjouren Haninge-Nynäshamn vid Jordbro pendeltågsstation och för samtal, delar ut informationsmaterial samt bjuder på en fikabiljett (kaffe/te och kaka hos bibliotekets café i Jordbro). De bemannar också Jordbro bibliotek på torsdag den 23 februari mellan kl. 14-16 och informerar om BOJ.
 • Brottsofferjouren Södra Lappland kommer att finnas på plats på Vilhelmina folkbibliotek mellan kl. 17.30-18.30.