Om du inte vill att det ska synas att du har varit inne på vår hemsida så kan du gömma ditt besök.

Digital föreläsning: När hemmet inte känns tryggt

Plats: Digitalt via Zoom

Brottsofferjouren Sverige bjuder in till digitalt lunchseminarium den 20 november kl. 11.00 – 12.00

Den 20/11 under En vecka fri från våld och på Barnkonventionens dag vill Brottsofferjouren uppmärksamma alla de barn som tvingas leva med våld i hemmet. Brottsofferjouren bjuder in till en timmes föreläsning baserad på vår bok I brottets skugga – en bok om barn och unga som bevittnat eller utsatts för våld i nära relation” som släpptes hösten 2022.

Våld i nära relation är ett allvarligt samhälls- och folkhälsoproblem som sker i det fördolda, många gånger med barn som ofrivilliga vittnen. Ibland utsätts barnen själva för fysiskt våld. För att yrkesverksamma, ideella och anhöriga som möter barn och unga som bevittnat eller utsatts för våld ska kunna ge ett fullgott brottsofferstöd krävs god kompetens och förståelse för problematiken.

Föreläsningen kommer bland annat synliggöra olika typer av våld som kan förekomma kopplat till våld i nära relation och de konsekvenser det kan få för såväl det enskilda barnet som samhället i stort. Vi kommer beröra barnkonventionen som numera är svensk lag och det relativt nya barnfridsbrottet, vilka positiva effekter det fått för barn men också några åtgärder som kan behöva komma till ytterligare. Vi kommer också belysa vikten av orosanmälningar och varför det är nödvändigt att alla människor runt barn tar sitt ansvar och gör en anmälan när det krävs – alltid med barnets bästa i fokus!

Seminariet är gratis och öppet för alla!

Datum: Måndagen den 20/11
Tid: 11.00- 12.00
Var: Digitalt via Zoom. Länk skickas ut när det närmar sig.
Anmälan: Anmäl dig här.

Boken finns att beställa kostnadsfritt i vår webbshop, det enda du betalar är portot.

Emelie Knifström Verksamhetsutvecklare barn och unga, äldre samt personer med funktionsnedsättning Kontakta via e-post