Om du inte vill att det ska synas att du har varit inne på vår hemsida så kan du gömma ditt besök.

Digitalt seminarium: När man inte längre kan leva sitt liv

Plats: Digitalt via Zoom

Hur påverkas livet när personer med skyddade personuppgifter får sinauppgifter röjda? Två kvinnor från nätverket Gömda Kvinnor berättar om när livet återigen raseras och de konsekvenser det får. I samtalet finns även Jämställdhetsmyndigheten med och berättar om sin rapport ”Skyddade personuppgifter – oskyddade personer” samt Skatteverket som beviljarskyddade personuppgifter. Brottsofferjouren Sverige leder samtalet.

Att tvingas leva med skyddade personuppgifter är svårt. Svårigheter att studera när du inte kan referera till tidigare betyg, svårigheter att söka arbete när du inte kan lämna referenser till tidigare arbeten, svårigheter att hitta bostad när bostadsbolagen inte kan kontrollera din betalningshistorik, att aldrig kunna berätta vem du egentligen är eller hur ditt liv sett ut tidigare. Du kan inte finnas i sociala medier eller köpa något på avbetalning. Det tar lång tid innan post, läkartider och andra kallelser når dig. Dessutom att leva hela tiden med rädslan för att förövaren ska hitta dig. Sedan händer det som absolut inte får hända – dina skyddade personuppgifter röjs. Det kan vara myndigheter, rättsväsende eller hälso- och sjukvården som av misstag lämnat ut dina uppgifter. Det kan vara ditt barn som råkat försäga sig, eller det kan vara du själv som gjort ett misstag. Det kan också vara förövaren som skickat ett paket med en gps i som avslöjar var du bor.

Välkommen till ett seminarium med representanter från Jämställdhetsmyndigheten och Skatteverket, samt personer som lever medskyddade personuppgifter. Seminariet är gratis och öppet för alla!

Tid: Fredagen den 24 november kl. 12.00-13.00

Plats: Digitalt via Zoom. Länk mejlas ut till anmälda innan det är dags.

Anmälan: Anmäl dig här

Heléne Carlsson Verksamhetsutvecklare våld i nära relation
08-550 486 06 Kontakta via e-post