Om du inte vill att det ska synas att du har varit inne på vår hemsida så kan du gömma ditt besök.

Digital samverkanskonferens: Våldsutsatta barn – morgondagens våldsutsatta eller våldsutövare?

Plats:

Digital samverkanskonferens om våld i nära relationer: Våldsutsatta barn – morgondagens våldsutsatta eller våldsutövare?

Barns våldsutsatthet är ett stort samhällsproblem. Mer än 200 000 barn i Sverige lever i ett hem där det förekommer olika former av våld. Det motsvarar 2–3 barn i varje skolklass.

Syftet med konferensen är att belysa vikten av ett systematiskt arbete för att förebygga våld mot barn, fånga upp barns våldsutsatthet och sätta in skydd och stödjande åtgärder till det barn som blivit drabbat. Konferensen handlar även om att skapa förutsättningar för ökat samarbete över verksamhetsgränser. Konferensen vänder sig till dig, som är beslutsfattare eller som möter barn som kan vara utsatta för våld, i ditt arbete.

Konferensen arrangeras av kommunerna i Fyrbodal, polisen samt Brottsofferjouren Fyrbodal.

Ur programmet:

Föreläsningar med bland annat Rebecca Lagh, advokat och målsägandebiträde, Jonas Nilsson ungdomsvägledare vid Tanums kommun, BUFFF (barnrättsorganisation för barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse), Wanja Sæther, verksamhetschef för kommunalt skyddat boende i Norge, Gerd Holmgren, chef för enheten våld i nära relationer vid Trollhättan stad.

Moderator för dagen är Markus Antonsson, polisinspektör vid Polismyndigheten och vinnare av Man för jämställdhet 2023 (Fannys Förebilder).

Samverkanskonferensen kommer belysa det förebyggande perspektivet, våldsprevention och rättsprocessen. Vidare kommer det att berättas om ett fiktivt fall.

Mer information om konferensen skickas ut i början av 2024. Konferensen är kostnadsfri, men anmälan är bindande. Konferensen är digital.

Anmälan

Anmäl dig här. Sista anmälningsdag är den 5 mars.

Kontaktpersoner:

irma.nordin@stromstad.se
johan.hilding@polisen.se
anne.ekstedt@vanersborg.se