Om du inte vill att det ska synas att du har varit inne på vår hemsida så kan du gömma ditt besök.

BOJ uppmärksammar Internationella Kvinnodagen

Plats: Digitalt via Zoom

Internationella kvinnodagen firas över hela världen och av FN den 8 mars. I många länder är det även en nationell helgdag, dock inte i Sverige.

Brottsofferjouren Sverige vill uppmärksamma dagen genom att bjuda in Moa Mannheimer, leg psykolog och utredare från Socialstyrelsen som kommer att presentera resultaten från de nyligen publicerade skade- och dödsfallsutredningarna gällande vuxna respektive barn som drabbats av dödligt våld eller försök till dödligt våld som utretts under 2022-2023.

Vartannat år går Socialstyrelsen igenom ett stort antal skade- och dödsfallsutredningar och sammanställer detta i en rapport. Syftet är att hitta systemfel och brister i samhällets skydd och stödinsatser samt att hitta bakomliggande orsaker för att kunna förhindra att det händer igen. I rapporten för 2022-2023 framkom bland annat:

  • Av de vuxna brottsoffren var det 43 utsatta, varav 35 avled.
  • Av barnen var 26 utsatta, varav 12 avled.

De senaste skade- och dödsfallsutredningarna finns presenterade på Socialstyrelsens hemsida, se https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/vald-och-brott/skade-och-dodsfallsutredningar/

Liksom tidigare års skade- och dödsfallsutredningar visar även denna att ett annat agerande från samhällsaktörer hade kunnat minska risken för brotten. Vi har ett gemensamt ansvar för att arbeta för en nollvision mot dödligt våld i nära relation. Ett första steg är att tydliggöra vilka bristerna i samhällsinsatserna är för att kunna åtgärda dem. Låt oss gemensamt hjälpas åt med detta!

Tid: 8 mars 2024 kl. 12.00 – 13.00

Plats: Digitalt via Zoom

Anmäl dig här: https://form.typeform.com/to/PvBYHuhQ

Svara senast 6 mars

Länk skickas ut dagen innan seminariet.

Seminariet är gratis och öppet för alla. Sprid gärna inbjudan i ert nätverk.

Varmt välkomna!

Heléne Carlsson Verksamhetsutvecklare våld i nära relation
08-550 486 06 Kontakta via e-post