Om du inte vill att det ska synas att du har varit inne på vår hemsida så kan du gömma ditt besök.

BOJ medverkar under MR-dagarna 2023

Plats: Helsingborg Arena

Brottsofferjouren Sverige medverkar under Mänskliga rättighetsdagarna 2023 i Helsingborg, tillsammans med Brottsofferjouren i Helsingborg som erbjuder stöd även i kommunerna Höganäs och Bjuv.

Under Mänskliga rättighetsdagarna den 23-25 november finns vi på plats med monter tillsammans med den lokala brottsofferjouren i Helsingborg. Vi kommer också att arrangera seminariet ”Är Livets hårda skola den nya skolan?” tillsammans med Sensus kl. 10.00 på torsdagen.

Lärarförbundets tidning Läraren granskade våren 2021 niornas betyg i 59 kommunala grundskolor i 61 områden som polisen klassar som utsatta. Antalet elever som i dessa områden saknar behörighet till gymnasiet är hela 33,5% vilket innebär var tredje elev. En siffra som i landet annars ligger på 13,8%.

Att så många elever i utsatta områden går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet är förödande på flera vis. Var i skolgången har det fallerat och vad är det för faktorer som bidrar till denna utveckling?

Vi vill med detta seminarium lyfta dessa faktorer för att förstå vad som måste göras för att vända utvecklingen i våra grundskolor i de utsatta områdena.

Den som gått i ”Livets hårda skola” beskrivs ibland som den som aldrig klarade av skolgången utan istället blev självlärd utanför skolans väggar och lever utan formella grundkunskaper. Detta är en framtid som många elever i utsatta områden nu går till mötes. För dessa är frågan om Livets hårda skola är den nya skolan relevant att ställa.

Medverkande är Eduardo Gran Villanueva Contreras, Iraj Shirkhani, Marika Andersson och Nadim Ghazale. Läs mer här.

Markus Haile Projektledare Utsatta områden, Trygg Trapp
08-550 486 15 Kontakta via e-post