Fördjupning om våld i nära relation i senaste tidningsnumret

I det senaste numret av tidningen Brottsoffer går vi på djupet i det tyvärr ständigt aktuella ämnet våld i nära relationer.

Att lämna en våldsutövande närstående kan vara svårt på flera olika plan. Ofta behövs både praktiskt och känslomässigt stöd. Brottsofferjourens stödjare finns med genom hela processen – innan, under och efter uppbrottet.

I nr 1 2023 möter du också Kerstin Weigl, en av journalisterna bakom den unika och prisade granskningen ”Dödade kvinnor”. Granskningen som publicerades och fortfarande uppdateras i Aftonbladet är en databas över alla mord och dråp på kvinnor i Sverige som dödats av sin man, pojkvän eller exman.

Frågan om mäns våld mot kvinnor ligger högt upp på polismyndighetens bord. Erika Gyllenswärd, Utvecklingscentrum väst inom Nationella operativa avdelningen (NOA), berättar om hur polisen utvecklar arbetet.