Svar på vanliga frågor om polisanmälan

Måste jag göra en polisanmälan? Kan jag be att få tala med en kvinnlig polis? Kommer polisen att ställa intima frågor? När man har utsatts för brott är frågorna många.

Vi har sammanställt vanliga frågor och svar om polisanmälningar. Svaren har tagits fram i samarbete med polisen.