Fördjupning om barn och unga i rättsprocessen

Det senaste numret av tidningen Brottsoffer ger oss en fördjupning om barn och unga i rättsprocessen.

Barn har rätt till samma brottsofferstöd som vuxna men barn kan även ha olika behov som stödjare behöver ta hänsyn till. Därför måste samtalet anpassas därefter. Det berättar Emelie Dahlin, verksamhetsutvecklare Barn och unga, på Brottsofferjouren Sverige.

Stödcentrum i Västerås för unga brottsoffer drivs i Brottsofferjouren Västmanlands regi, genom ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Västerås kommun. På Stödcentrum får unga brottsutsatta hjälp att sätta ord på sina känslor.

I nr 4 2022 kan du också läsa om hur vittnesstöden på Södertörns tingsrätt arbetar för att fånga upp unga målsägare och vittnen och erbjuda stöd i samband med rättegången.