Träffa Brottsofferjouren på Järvaveckan!

Den 1-5 juni kan du möta anställda och volontärer från Brottsofferjouren under Järvaveckan. Under fredagen håller vi också i ett seminarium om vittnesrädsla.

Järvaveckan är en viktig mötesplats där Brottsofferjouren får möjlighet att möta människor och informera om vilket stöd de har rätt till om de utsätts för brott. Vi finns på plats alla dagar – kom gärna förbi vårt tält och träffa oss!

Fredagen den 3 juni kl. 13.30 håller vi också ett seminarium om vittnesrädsla som du kan läsa mer om här.