Digital lunchföreläsning 8/3: Barn som tvingas leva med våld

Under Internationella Kvinnodagen gästas vi av reportern Josephine Freje.

Jämställdhetsmyndigheten har gått igenom 800 domar av vårdnadstvister där i 80% av fallen finns brister. Rapporten visar att domstolarna sällan väger in uppgifter om förekomsten av våld i sina beslut. Antalet vårdnadstvister har ökat markant de senaste åren och man ser också att i två av tre fall förekom uppgifter om våld. Detta kan leda till att barn tvingas att bo med en våldsutövande förälder. Josephine Freje står bakom den uppmärksammade granskningen ”När våldet vann” för Kalla Fakta. Hon berättar om systemfelen och brister i domstolarnas hantering av vårdnadstvister där det förekommer uppgifter om våld.

Tid: Tisdagen den 8/3 kl. 12.00–13.00.

Plats: Via Zoom