Nytt nummer av tidningen Brottsoffer – tema bedrägerier

I nr 4 2021 möter du bland annat RIKU, den finska motsvarigheten till Brottsofferjouren, som har kommit långt i arbetet mot romansbedrägerier i samarbete med polis och banker.

I takt med att människors användning av sociala medier växer ökar också antalet romansbedrägerier som innebär att bedragaren utnyttjar kärlek och någons känslor för att lura till sig pengar. I nr 4 2021 möter du RIKU, den finska motsvarigheten till Brottsofferjouren, som har kommit långt i arbetet mot romansbedrägerier i samarbete med polis och banker.

För att förebygga bedrägerier och förutspå nya metoder från bedragare finns sedan 2015 Nationellt bedrägericentrum, NBC, inom den svenska polisen. ”Vårt fokus ligger på att förebygga bedrägerier och samordna utredningar men också på att utveckla våra arbetsmetoder i utredningsfasen av dessa brott”, berättar samordnare Lotta Mauritzson.

I nr 4 2021 möter du också Brottsofferjouren Södra Stockholm som är en av landets största jourer och träffar många människor som utsätts för bedrägerier. Dessutom berättar en stödperson på Brottsofferjouren om två kvinnor hon mött som båda blivit lurade på stora summor pengar.

Tidningen Brottsoffer

I tidningen Brottsoffer är brottsofferfrågor i fokus och varje nummer har ett aktuellt tema. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år och har en upplaga på 8 000 exemplar. Läs mer på tidningenbrottsoffer.se.

Amanda Säfström Redaktör Tidningen Brottsoffer
08-550 486 07 08-550 486 07 Kontakta via e-post