Vi söker en rådgivare/samordnare för verksamheten Stöd på eget språk

Vi söker nu någon som kan ge stöd via vår nationella telefoncentral samt samordna vår verksamhet Stöd på eget språk.

Vill du arbeta med något som känns meningsfullt? Brottsofferjouren ger årligen stöd till tiotusentals brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Många tar kontakt med Brottsofferjouren via vår nationella telefoncentral 116 006. Nu behöver vi förstärkning i telefoncentralen av någon som också kan samordna verksamheten för Stöd på eget språk. Är det du? Läs mer här.