Fler skulle vittna i rättegångar med bättre stöd

Brottsofferjouren vill att polisen informerar personer som ska vittna om att de kan få stöd – vilket inte alltid sker idag.

SVT har intervjuat vittnesstöd från Brottsofferjouren vid både Värmlands och Örebro tingsrätt.

Brottsofferjouren vill att polisen informerar personer som ska vittna om att de kan få stöd – vilket inte alltid sker idag. Tilda Blink, vittnesstödssamordnare i Örebro län, menar att det ökar chanserna att personerna senare vågar avlägga vittnesmålen i rätten.

– Jag tror polisen kan bli bättre på det, säger hon.

Se hela reportaget i SVT.

Se också: Polisen positiv till vittnesstöd – men missar att informera

Vittnesstöd finns på tingsrätten för att ta emot både målsägande och vittnen, som deltar i rättegång. De ger praktisk information om hur det ser ut i lokalerna och om hur rättegången går till. Men långt ifrån alla känner till att stödet finns. Något som delvis kan bero på att polisen inte har skyldighet att informera vittnen om att det finns stöd att få.

– Många har en felaktig bild. Man kanske har sett på tv hur rättegångar går till i andra länder och det överensstämmer ju inte med hur det går till på riktigt här hos oss, säger Eva Aronsson, vittnesstödssamordnare på tingsrätten i Värmland.

Se hela reportaget i SVT

Frida Wheldon Verksamhetsutvecklare rättsväsende
08-550 486 19 Kontakta via e-post