Remissvar: En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

Brottsofferjouren (BOJ) ställer sig bakom samtliga förslag i utredningen men hade gärna också sett ett förslag om anonyma vittnen i exceptionella fall.

Remissvar: SOU 2021:35 – En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

Diarienummer: Ju2021/02078/L5

Ladda ner remissvaret nedan.

Läs mer på regeringen.se.

Yttrande avseende En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring (SOU 2021:35)

Yttrande avseende SOU 2021 35 – En stärkt rättsprocess och en ökad lagföringPDF218.58KB
Ladda ner