Remissvar: Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk

Enligt Brottsofferjouren Sverige är utredningsförslagen utmärkta och vi tillstyrker därför dessa.

Diarienummer: Ju2021/02575

Ladda ner remissvaret nedan.

Läs mer på regeringen.se.

Yttrande avseende Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk (SOU 2021-61)

Yttrande avseende Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk, SOU 2021 61PDF103.48KB
Ladda ner