Har du blivit utsatt för ett afrofobiskt hatbrott och vill berätta?

Tror du att du kan ha utsatts för ett brott på grund av din svarta hudfärg eller ditt afrikanska påbrå?

Brottsförebyggande rådet (Brå) söker personer som utsatts för något som skulle kunna vara ett afrofobiskt hatbrott. Ett afrofobiskt hatbrott kan se ut på många olika sätt, gemensamt för händelserna är att man blir utsatt på grund av att någon har fördomar om eller tycker illa om svarta eller mörkhyade personer med afrikanskt påbrå. Det kan handla om att bli kallad nedsättande saker som ”n-ordet” eller att bli knuffad, slagen eller sparkad eller nekad tillträde någonstans på grund av sitt afrikanska utseende.

Kan du tänka dig att bli intervjuad om din upplevelse?

Brå genomför just nu intervjuer för att öka kunskapen om händelserna och för att stärka det förebyggande arbetet mot rasism. Intervjuerna sker via telefon, du väljer själv vad du vill berätta och kan avbryta intervjun utan förklaring om du skulle vilja. Intervjun kommer att avidentifieras och utgöra en del av underlaget till en rapport som kommer att överlämnas till regeringen om ungefär ett år.

Vad är Brå?

Brå är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå tillhör inte polisen, men ger bland annat polisen kunskap om hur de kan förbättra sitt arbete på olika sätt.

Vill du delta i en intervju, eller veta mer?

Ring eller sms:a till Lisa Wallin på 072-995 84 37. Det går också bra att skicka e-post till lisa.wallin@bra.se.