Remissvar: Skärpta straff för knivbrott

Brottsofferjouren Sverige (BOJ) tillstyrker de väl avvägda förslag som har lämnats i promemorian. BOJ vill i sammanhanget särskilt framhålla att kniv i närstrid är lika farligt som skjutvapen.

Diarienummer: Ju2021/01955

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande

Fredrik Mellqvist, generalsekreterare

Läs mer på regeringen.se.

Yttrande avseende Skärpta straff för knivbrott

Yttrande avseende Skärpta straff för knivbrottPDF115.02KB
Ladda ner