Frida Wheldon väljs in i styrelsen för Victim Support Europe

Frida Wheldon, verksamhetsutvecklare inom rättsväsende på Brottsofferjouren Sverige, valdes förra veckan in i styrelsen för Victim Support Europe.

Victim Support Europe (VSE), det europeiska nätverket för brottsofferjourer, är Europas främsta förespråkare, opinionsbildare och kunskapscentrum rörande brottsoffers rättigheter. VSE representerar över 60 nationella brottsofferorganisationer som varje år ger information och stöd till över 2 miljoner brottsoffer runt om i Europa.

Frida Wheldon har 15 års erfarenhet av att verka för starkare rättigheter för brottsoffer och vittnen i olika delar av världen. Hon har bland annat arbetat som Policy Executive inom Victim Support Scotland, Policy Director inom Victim Support Europe och Executive Director för Victim Support Asia sedan 2017. Hon representerade exempelvis Victim Support Europe och dess nationella brottsofferjourer under utarbetandet och förhandlingen av 2012 EU:s brottsofferdirektiv.

Det är jätteroligt att få möjligheten att återigen delta i den Europeiska diskussionen rörande brottsoffer och hur vi på bästa sätt kan stärka brottsoffer och vittnens rättigheter och möjligheter att få stöd. Jag ser väldigt mycket fram emot att få arbeta med våra kollegor runtom i Europa för att tillsammans etablera förutsättningar för att erbjuda stöd av hög kvalité till så många som möjligt, oavsett var personen bor och var brottet sker.

Frida Wheldon
Frida Wheldon Verksamhetsutvecklare rättsväsende
08-550 486 19 Kontakta via e-post