Tema våldsutsatta barn i tidningen Brottsoffer

Läs senaste numret av tidningen Brottsoffer som handlar om barn som upplever och/eller bevittnar våld.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Tyvärr ser verkligheten inte ut så. Fler än 200 000 barn i Sverige uppskattas leva i otrygga hem, där det förekommer olika former av våld.

I nr 2/2021 möter du Sanna, 28 år, vars uppväxt var präglad av våldet hennes pappa utövade mot både henne och hennes mamma. Idag önskar hon att hon hade fått hjälp för sitt trauma redan som liten. ”Då hade priset som jag betalar kanske inte blivit så högt”, berättar hon för tidningen Brottsoffer.

Tidningen Brottsoffer

I tidningen Brottsoffer är brottsofferfrågor i fokus och varje nummer har ett aktuellt tema. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år och har en upplaga på 8 000 exemplar. Läs mer på tidningenbrottsoffer.se.

Amanda Säfström Redaktör Tidningen Brottsoffer
08-550 486 07 Kontakta via e-post