Våldsutsatta kvinnor måste skyddas

Fokus måste förflyttas från att handla om att kvinnorna ska fly från dessa våldsamma män och istället läggas på att skydda kvinnorna, menar Sven-Erik Alhem, förbundsordförande för Brottsofferjouren Sverige.

BOJ Genrebild 6

Fem kvinnor har mist sina liv under en kort tidsperiod i Sverige där män misstänks ha mördat dem. Brottsofferjourens lokala jourer runtom i landet möter årligen ett mycket stort antal utsatta kvinnor. År 2020 var utgjorde 14 procent av våra ärenden våld i nära relation, och 83 procent av dessa brottsoffer var kvinnor.

Flera partiledare har nu reagerat och lovar krafttag mot mäns våld mot kvinnor.

– Fokus måste flyttas från att handla om att kvinnorna ska fly från våldsamma män och istället läggas på att skydda kvinnorna och skapa bästa möjliga trygghet för dem. Trygghet för kvinnan innebär också trygghet för barn som lever tillsamman med henne. Att kvinnan måste avbryta sitt liv och leva på hemlig ort medan mannen kan vistas fritt i samhället är orimligt, menar vår förbundsordförande Sven-Erik Alhem.

Ökad trygghet för den som är eller riskerar utsättas för brott bör väga tyngre än den frihetsinskränkning som erfordras vid kontaktförbud. Med tekniskt verksamma kontaktförbud bör kvinnans trygghet effektivt kunna stärkas och varje överträdelse omedelbar kunna leda till ingripande och lagföring. Då stärks målsäganderollen och tryggheten.

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande

Du som är drabbad eller orolig för en närstående är alltid välkommen att kontakta Brottsofferjouren på telefon 116 006 eller genom att chatta med oss här på hemsidan. Du kan vara anonym, vi har tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs.