Positivt att regeringen föreslår barnfridsbrott

Regeringen föreslår att det ska införas ett särskilt barnfridsbrott som innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna brott i en nära relation.

Det föreslagna särskilda brottet med gradindelning och med ett högt straffvärde tydliggör allvaret i denna form av övergrepp mot barn.

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande

Detta är ett förslag som Brottsofferjouren Sverige ser positivt på och har drivit under en längre tid. Läs också Brottsofferjouren Sveriges remissvar Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående m.m.

Läs regerings pressmeddelande här.