Läs senaste numret av tidningen Brottsoffer

Det senaste numret av tidningen Brottsoffer har tema vittnen.

Hot, våld, trakasserier och rädsla. Den bilden ges många gånger av vittnens situation i media. Till stor del en falsk bild av verkligheten tycker vittnesstödssamordnaren Malin Bengtsson vid Stockholms tingsrätt.

Många människor blir rädda för att vittna efter allt negativt de läser i media, men för de allra flesta är det inte farligt att vittna.

Malin Bengtsson

I nr 1/2021 möter du också 17-årige Nimo vars vittnesmål blev en mardröm med våld, hot och trakasserier. Men trots gärningsmännens försök att tysta honom vittnade Nimo.

Tidningen Brottsoffer

I tidningen Brottsoffer är brottsofferfrågor i fokus och varje nummer har ett aktuellt tema. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år och har en upplaga på 8 000 exemplar. Läs mer på tidningenbrottsoffer.se.

Amanda Säfström Redaktör Tidningen Brottsoffer
08-550 486 07 Kontakta via e-post