Brottsofferjourens verksamhet under pandemin

Restriktionerna under pandemin påverkar främst Brottsofferjourens vittnesstödsverksamhet samt fysiska möten i den brottsofferstödjande verksamheten.

Coronavirus

Tidigare i veckan meddelade Sveriges regering att restriktionerna kring social distansering blir strängare till följd av en markant ökning av smittspridningen av covid-19 runt om i landet. 

Till följd av detta är Brottsofferjouren mycket restriktiva med verksamhet som innefattar fysiska möten eftersom vi vill undvika att bidra till ökad smittspridning och riskera individers hälsa. Den huvudsakliga verksamheten sköts istället via telefon, e-post eller chatt.

Samtliga medarbetare ombeds naturligtvis också att fortsätta följa de allmänna rekommendationerna: att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.

Även Brottsofferjouren Sverige har stängt kontoret och samtliga medarbetare arbetar tillsvidare hemifrån. 

Dessa rekommendationer gäller tillsvidare. Vi följer utvecklingen noga och uppdaterar när våra rekommendationer ändras.