Nu kan du chatta med Brottsofferjouren

Nu kan du som har drabbats av brott chatta med Brottsofferjouren. Brottsofferchatten ger stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga i hela landet och nås via brottsofferjouren.se.

Nu kan du som har drabbats av brott chatta med Brottsofferjouren. Brottsofferchatten ger stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga i hela landet och nås via brottsofferjouren.se.

Att få stöd när man utsatts för brott är en mänsklig rättighet och det ska kännas lättillgängligt att komma i kontakt med oss. Nu kan utsatta nå oss via både telefon, mejl och chatt.

Fredrik Mellqvist, generalsekreterare Brottsofferjouren Sverige

I Brottsofferchatten får den som är brottsutsatt ”första hjälpen” av våra rådgivare och hjälp med att komma i kontakt med sin lokala brottsofferjour för vidare stöd. Det krävs ingen polisanmälan för att höra av sig, stödet är kostnadsfritt och våra medarbetare och volontärer har avgett tystnadslöfte.

Lanseringen av Brottsofferchatten har gjorts möjlig tack vare det extra statsbidrag som Brottsofferjouren Sverige beviljades i början av sommaren till följd av pandemin. Bidragen riktades till organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor, barn och HBTQ-personer och mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck, då dessa grupper är extra utsatta under pandemin. För bidraget har Brottsofferjouren Sverige också utökat sina öppettider i telefoncentralen till att även omfatta helger, samt gjort stora kommunikationsinsatser för att nå fler brottsutsatta.

Brottsofferchatten har öppet vardagar kl. 09.00-16.00. För öppettider under helgen se brottsofferjouren.se.