Brottsofferjouren Sverige tilldelas det europeiska telefonnumret för brottsofferstöd – 116 006

Sedan den 10 juni nås Brottsofferjourens nationella telefoncentral på numret 116 006 – det europeiska numret för brottsofferstöd. Att bli tilldelade telefonnumret 116 006 är en kvalitetsstämpel.

– Med numret 116 006 signalerar vi att vår nationella telefonlinje är den ledande för brottsofferstöd i Sverige. I likhet med att BRIS nummer 116 111 är självklart för utsatta barn och unga att ringa till ska det vara lika självklart för varje person som drabbats av brott att ringa 116 006, säger Fredrik Mellqvist, generalsekreterare för Brottsofferjouren Sverige.

Under 2019 tilldelades Brottsofferjouren Sverige, efter ansökan hos Post- och telestyrelsen, det europeiska numret för brottsofferstöd – 116 006. Numret ingår i 116-nummerserien som EU-kommissionen reserverat för tjänster av samhälleligt värde. Idag finns fem olika europeiska journummer som barn och vuxna kan ringa om de behöver stöd och hjälp. 

Förutom 116 006 som är reserverat för brottsoffer finns i Sverige inom 116-serien också exempelvis ett journummer för barn som besvaras av BRIS och ett journummer för försvunna barn som besvaras av SOS Alarm.

Brottsofferjourens telefoncentral kommer att nås både via det nya numret 116 006 och det gamla numret 0200-21 20 19 under en längre övergångsperiod. 

Brottsofferjouren hjälper brottsutsatta, vittnen och anhöriga, oavsett vilket brott det handlar om. Stödet är kostnadsfritt, det går att vara anonym och alla stödpersoner har avgett tystnadslöfte. Du behöver inte ha gjort en polisanmälan för att få stöd av Brottsofferjouren.